برخی از پروژه های انجام شده

-شرکت پیماب(فاز22،23،24 پارس جنوبی )

– پتروپارس ( فاز 12 پارس جنوبی )

-سیمان شهرکرد ( آذرآب )

– فولاد خوزستان

– شرکت مهد آمین سازه

– سدرئیسعلی دلواری

– شرکت اکسون سازه

– شرکت آپادانا سرام

– شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی

– سیمان مازندران

– شرکت کیانا پتروشیمی

– شرکت سیمان پی

– سیمان ممتازان ( آذرخاک )

– شرکت فراگیرالبرز ( سیمان هرمزگان )

– سیمان بجنورد ( دوام انرژی )

– ارس پولاد ( کارون 4 )

– شرکت فن آوران خرد ( مارون 4 )

– توسعه سازه های دریایی ( تسدید )

– جهاد توسعه منابع آب

– ستون سازه ( سد سیوند )

– شرکت استیم ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس)

– سیمان ایلام

– پالایشگاه تهران

– شرکت خلخال دشت ( میدان نفتی یاد آوران)

– رامپکو

– فلات پارس

– تاسیسات دریایی

– شرکت پندر

 

لیست برخی ازپروژه های آب وفاضلاب انجام شده

کارفرما

نام پروژه

شرکت طول گستر

آب و فاضلاب کرج ( مدول 2 )

شرکت آزنوپی

آب وفاضلاب کرج(تصفیه خانه )

شرکت پناه ساز

آب و فاضلاب  قلعه حسن خان

تصفیه پیشرفته پارس

آب و فاضلاب  عسلویه

زلال آب

آب و فاضلاب  بوشهر

ثنا مهر

آب و فاضلاب  واوان

ژرف کار

تصفیه خانه تهران