کف پله و پاگرد استاندارد داربستی

محصولات ما با توجه به شبکه بودن سطح رویه استانداردترین مدل جهت تردد در پروژه ها می باشند.

#ابعاد استاندارد :
۸۰×۲۰: کف پله
۲۰۰×۲۰ : پاگرد

 

وجه تمایز محصولات پله و پاگرد استاندارد شرکت تهران گریتینگ :

۱-سهولت در نصب و ایمن جهت تردد
۲-ارایه محصولات این شرکت به ابعاد سفارشی نیز صورت میگیرد.
۳-محصولات دارای پوشش گالوانیزه گرم می باشد
۴-سبک و تردد امن با ظرفیت باربری بالا
۵-تولید در دو مدل قابل نصب به دو لوله کف و مدل تک لوله با نصب مستقیم به داربست